Koincydencje

Koincydencja – według definicji: przypadek, zbieg okoliczności, szczęśliwy traf, zbieżność kilku zdarzeń, często nieoczekiwana i bez dostrzegalnej przyczyny – terminem tym zwykliśmy określać zdarzenia, które łączą się w znaczące całości.
W procesie twórczym tej linii biżuterii znaczącą rolę odgrywa Przypadek. Zmienne czynniki: kształt woskowego modelu, temperatura ciekłego srebra, ledwo zauważalne drgnienie dłoni Artysty, współczynnik rozgrzania gipsu, powodują że nigdy do końca nie wiemy, jaki efekt wyłoni się po rozbiciu gipsowej formy. Nie wiemy co w tym obiekcie dostrzeżemy – jakie kształty, faktury, kolory, sensy.
Artysta szukając formy świadomie eliminuje i wybiera. Otrzymujemy dzieło w 100 procentach jednorazowe, niepowtarzalne w stopniu dużo większym niż pozostała tworzona przez nas biżuteria.

Scroll to Top
Przewiń do góry